GDPR | Rekreační středisko Radava

GDPR a Ochrana osobních údajů

Společnost REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA s.r.o., IČO: 273 63 325, se sídlem U Tvrze 669/40B, 108 00 Praha 10 - Malešice (dále jen " REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA "), je výhradním majitelem a provozovatelem webových stránek provozovaných na doméně radava.com (dále jen "webové stránky RADAVA").

Webové stránky RADAVA, včetně kompletního obsahu a veškerých grafických detailů jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. Autorský zákon. Logo společnosti RADAVA  je součástí ochranných známek a je ve výlučném vlastnictví společnosti REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA. Využití webových stránek společnosti RADAVA nebo jejich částí jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak jejich užití formou napodobování, kopírování, šíření či dalšího zpracování bez souhlasu autora či vlastníka ochranné známky, je zcela zakázáno. Zakázány jsou i jakékoliv zásahy do obsahu či struktury webových stránek RADAVA.

Společnost REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA má výhradní právo kdykoliv bez předchozího upozornění měnit, doplnit nebo odstranit libovolnou část obsahu webových stránek RADAVA. Společnost REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost obsahu webových stránek RADAVA. Aktualizace stránek je prováděna na týdenní bázi. REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA neručí za aktuálnost ceníku na internetu. Na detaily obsazenosti jednotlivých, aktuálně nabízených ubytovacích kapacit je možné se informovat na info-lince REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA +420 602 236 565, nebo prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře zobrazeného v rámci záložek nebo osobně na provozovně společnosti REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA na adrese REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA, Chrást u Záhořan, 399 01  Kovářov.

Webové stránky RADAV používá každý uživatel internetu na vlastní riziko. Společnost REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA neodpovídá za žádné přímé nebo nepřímé škody, vzniklé v závislosti s připojením na webové stránky RADAVA a jejich užíváním ani dále neručí za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Společnost REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA nezaručuje nepřetržité a funkční připojení k webovým stránkám DAVO CAR. Používání webových stránek RADAVA je bezplatné.

Údaje uvedené na webových stránkách RADAVA jsou zásadně informativní povahy. S výjimkou těchto Pravidel užívání nemá zveřejnění údajů či informací na webových stránkách RADAVA povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi společností REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA a uživatelem internetu, pokud však nebude v individuálních případech uvedeno jinak.

Společnost DAVO CAR neručí ani jakkoliv neodpovídá za obsah či správnost zveřejněných informací, které jsou dostupné prostřednictvím webových stránek RADAVA. Současně společnost REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA neručí ani neodpovídá za závazky osob, které poskytují, nabízejí nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Společnost REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA dále neodpovídá za obsah, pravdivost propagace či formu reklamy třetích osob na webových stránkách RADAVA.

Pokud uživatel internetu poskytne osobní údaje společnosti REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA prostřednictvím vyplnění elektronického formuláře s odsouhlasením podmínek REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA, vyjadřuje tímto souhlas s tím, aby společnost REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA, s.r.o., IČO: 273 63 325, se sídlem U Tvrze 669/40B, 108 00 Praha 10 - Malešice, zpracovávala manuálně i automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky poskytnuté osobní údaje pro marketingové účely v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, jakož i pro potřeby zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Souhlas uživatele internetu je poskytován dobrovolně, na dobu neurčitou s tím, že může být písemně vůči společnosti REKREAČNÍ STŘEDISKO RADAVA odvolán bez udání důvodu na adrese stoplist@radava.com.

Uživatel internetu bere na vědomí, že má právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a právo na vysvětlení, odstranění závadného stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

Pravidla užívání webových stránek RADAVA jsou platné a nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tj. od data 10. 11. 2006.

Webové stránky RADAVA používají při poskytování svých služeb soubory Cookie. Využíváním našich služeb uživatel vyjadřuje souhlas s používáním těchto souborů. Soubor Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o jeho návštěvě.